ІНДЕТ ІНДЕП ТҰР

Өркениетті қоғамның дамуына, өркенділік көшіне ілесуге кереғар әсерін тигізетін сыбайлас жемқорлық секілді факторлардың алдын алу –қазіргі таңдағы мемлекеттің а л ғ а қ о й ып о тыр ғ а н  басты мақсаттарының бірі. Өйткені ол індет әлі індеп тұр.

Сондықтан да Президент тапсырмасына орай осынау қатерге қарсы күрес мемлекеттік деңгейде жан-жақты жүргізіліп келеді. Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы Қаржы министрлігі Мемлекеттік к і р і с т е р  к о м и т е т і н д е с ы - б а й л а с ж е м қ о р л ы қ п е н күрес мақсатында бірқатар нормативтік құқықтық актілер қабылданды. Солардың ішінде негізгілерінің бірі - жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асыру және көлеңкелі экономикаға қ а р с ы і с - қ и м ы л шараларын жүзеге асыру. Бұл ретте салық органдарындағы жай- күйді бағалай отырып, кіріс органдарының қызметі арасында сыбайлас жемқорлыққа төзімсіз жағдай қалыптастырып, тиімділігі жоғары салық қызметін құру көзделіп отыр. Бүгінде салық қызметінің стандарттары туралы кез келген салық төлеуші облыстың салық органдарының ақпараттарды қ а б ы л д а у ж ә н е  ө ң д е у орталықтарындағы ақпараттық стендтерден, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Қаржы м и н и с т р л і г і  М е м л е к е т т і к кірістер комитетінің ресми сайты арқылы таныса алады. Б ұ ғ а н қ о с а м е м л е к е т т і к
кірістер органдарында сенім телефондары мен арыз-шағым жәшіктері орнатылған. Сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарымен тығыз байланыста жұмыс жасалуда. Айталық, мемлекеттік кірістер органдарына жұртшылықтың сенімін а р т т ы р у м а ң ы з д ы . О с ы ғ а н орай, жергілікті газеттерге мақалалар мен хабарландырулар жарияланып отырады. М е м л е к е т т і к о р г а н т а р а п ы н а н  ж ү р г і з і л г е н  с ы б а й -л а с ж е м қ о р л ы қ қ а  қа р с ы к ү р е с н ә т и ж е с і н а р т т ы р у , з а ң д ы л ы қ т а р д ы ң  м ү л т і к с і з сақталуы мен заң талаптарын түсіндіру бойынша мұндай іс-шаралар алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ.

Э.МҰҚАНҒАЛИЕВА,
аудан бойынша
мемлекеттік кірістер
басқармасының бас маманы

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Соңғы жаңалықтар

Біріңғай мемлекеттік байланыс

Aqprint

Байланыс номерi :     +7 702 132 03 32      +77122458521